TJ Lanškroun, z. s.

Tělovýchovná jednota Lanškroun, z. s.

563 01 Lanškroun, Dobrovského 41, poštovní přihrádka 36

 


 IČO : 00485225

Oddíly: atletický, badmintonový, florbalový, hokejový, lyžařský, sportovní radioklub, stolního tenisu, šachový, tenisový,  jachting

Odbory: SPV


 

Sponzoři :

 

 


Výkonný výbor:  Jan Kolomý, Jiří Krištof, Zdeňka Novotná, Oldřich Řehák, Vit Vacek, Ondřej Jányš, Luboš Mannel, Blanka Jandová, Michal Jentschke a Jiří Mann

 

Funkcionáři TJ Lanškroun:

Příjmení a jméno:

Funkce:

Telefon:

Email:

Kolomý Jan

předseda

+420 777 848 023

kolomy@ok1ktw.net

Krištof Jiří, Mgr.

místopředseda a tajemník

+420 776 096 873

jirikristof@seznam.cz

Novotná Zdeňka, Ing.

místopředseda

 +420 732 181 040 

novotna.zd@centrum.cz

Pávková Romana

hospodářka

+420 604 842 209 

ucetnictvi.rp@seznam.cz

 

Výkonným pracovníkem je tajemník TJ Lanškroun.

Úřední hodiny: ve středu 15:30 – 16:30 hod. 

 

Badmintonový oddíl TJ Lanškroun

Dobrovského 41, 563 01 Lanškroun

http://www.badminton-lanskroun.cz

 

Jachting

Dobrovského 41, 563 01 Lanškroun

Michal Kučera

Email: sailing.for.fun.cz@gmail.cz
+420 602 495 122

http://academy.sailing-for-fun.cz/

 

Oddíl lyžování

Dobrovského 41, 56301 Lanškroun

+420 731 151 881
 

Lední hokej

Dobrovského 41, 56301 Lanškroun

http://www.hokejlan.cz

 

Oddíl stolního tenisu

Dobrovského 41, 56301 Lanškroun

Ondřej Jányš - předseda oddílu a trenér mládeže
+420 602 553 037
mika003@centrum.cz
 

Sportovní radioklub OK1KTW

Dobrovského 41, 56301 Lanškroun

http://www.ok1ktw.net
 

Šachový oddíl

Dobrovského 41, 563 01 Lanškroun

Jiří Krištof

+420 776 096 873

jirikristof@seznam.cz

 

Tenisový oddíl

Českých Bratří, 56301 Lanškroun

Vít Vacek

+420 777 645 838

vit.vacek@etape.cz

 

Florbalový klub - FBC TJ Draci Lanškroun

Dobrovského 41, 56301 Lanškroun

Michal Jentschke

+420 725 397 510

mjenik@email.cz

 

odbor SPV

sport pro všechny

Dobrovského 41, Lanškroun

Zdenka Novotná

+420 732 181 040

 novotna.zd@centrum.cz

 

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ[*]

v souvislosti s členstvím v oddílu/odboru Tělovýchovné jednoty Lanškroun, z. s. (dále jen TJ)

TJ tímto informuje své členy, že za účelem své spolkové činnosti zpracovává jejich níže uvedené osobní údaje.

1) jméno a příjmení,

2) datum narození,

3) adresu místa pobytu,

4) u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství,

5) rodné číslo.

(dále jen „Osobní údaje“)

Do spolkové činnosti, při níž jsou osobní údaje zpracovávány, patří zejména výkon sportovní činnosti (např. účast na soutěžích), evidence členské základny TJ, plnění členské povinnosti vůči střešním sportovním organizacím a sportovním svazům, podávaní žádostí o dotace, granty, vyřizování pojištění apod.

SK/TJ dále informuje, že uvedené Osobní údaje o členech budou zpracovávány a uchovávány až po dobu 10 let po ukončení jejich členství. V případech, kdy jsou osobní údaje součástí historických, sportovních a obdobných dokumentů dokládajících činnost dané TJ (např. kroniky, síně slávy, výkazy výsledků soutěží apod.), budou uchovávány po celou dobu existence TJ.

TJ, při plnění svých členských povinností vůči organizacím, kde je TJ sdružena, předává Osobní údaje o svých členech těmto subjektům:

a to za účelem

 

Osobní údaje mohou být rovněž předávány příslušným orgánům státní správy a samosprávy (obce a kraje) a to především při podávání žádostí o dotace, granty apod.

TJ upozorňuje, že v případě, kdy zájemce o členství v TJ výše uvedené Osobní údaje pro účely spolkové činnosti neposkytne, nemůže se stát jejím členem.

Jestliže člen poskytne TJ pro usnadnění komunikace své telefonní číslo a/nebo email, budou tyto zpracovávány a uchovávány po dobu jeho členství v TJ.

Člen je srozuměn se svým právem:

 

 


[*]Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)